Mới đây một nhóm lao động Việt Nam đã đánh nhau gây mất trật tự tại khu phố ở Nhật Bản, khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Mới đây một nhóm lao động Việt Nam đã đánh nhau gây mất trật tự tại khu phố ở Nhật Bản, khiến cảnh sát phải vào cuộc. <a href=”http://hanquoc365.info/wp-content/uploads/2017/10/18.png”><img class=”aligncenter size-full wp-image-368″ src=”http://hanquoc365.info/wp-content/uploads/2017/10/18.png” alt=”” width=”538″ height=”298″ /></a> Hình ảnh cuộc hỗn chiến được một chủ tài khoản chia sẻ : <a href=”http://hanquoc365.info/wp-content/uploads/2017/10/16-2.png”><img class=”aligncenter size-full wp-image-365″ src=”http://hanquoc365.info/wp-content/uploads/2017/10/16-2.png” alt=”” width=”424″ height=”599″ /></a> Đã xảy ra thương tích cho trong cuộc ẩu đả lần […]

Continue reading